Sjöskogens Samfällighetsförening

Trädfällning

 

TRÄDNEDTAGNING PÅ SJÖSKOGENS GEMENSAMHETSOMRÅDE

Om träd behöver fällas på gemensam mark och dessa träd är större än 10 cm i diameter i brösthöjd krävs godkännande av grannar samt av skogsfogde. Inga kalhyggen tillåts. Ansökan gäller träd inom ca 10 m. Tillstånd för nedtagning av träd gäller i tre år från beslutets datum och är kopplad till fastigheten.

Kontaktuppgifter och förteckning över skogsfogdar finns under

                                  boendeinformation och befattningshavare 

                                       Ansökningsblankett