Sjöskogens Samfällighetsförening

Aktuell information

Styrelsen har som ni vet arbetat vidare med frågan om sophämtning efter stämman i april. Vi har nu fattat beslut om nästa steg. Klicka dig vidare för mer information.

 

Vattenprover utfördes i juni och juli och resultatet från analysen har kommit. Vattnet är tjänligt som dricksvatten.

 

Vi ber alla medlemmar vara aktsamma med er vattenförbrukning.

Styrelsen har publicerat ett sommarbrev. I en bilaga redogör vi för de grävningsarbeten som utförts under försommaren.

Medlemsregistret är uppdaterat på grund av ägarförändringar och publicerat det under medlemssidorna.

 

Vi önskar alla nya medlemmar varmt välkomna!

 

 

>> Läs mer här

 

Trädfällning

TRÄDNEDTAGNING PÅ SJÖSKOGENS GEMENSAMHETSOMRÅDE

Om träd behöver fällas på gemensam mark och dessa träd är större än 10 cm i diameter i brösthöjd krävs godkännande av grannar samt av skogsfogde/städområdesansvarig. 

Förteckning över skogsfogdar/städområdesansvariga finns här och karta med städområdesindelning finns här.

> Ansökningsblankett <