Sjöskogens Samfällighetsförening

Aktuell information

Styrelsen bjuder in till information angående åtgärder för hydrologisk återställning som Länsstyrelsen kommer att vidta.

 

>> Läs mer här

 

Styrelsen har som ni vet arbetat vidare med frågan om sophämtning efter stämman i april. Vi har nu fattat beslut om nästa steg. Klicka dig vidare för mer information.

  

 

>> Läs mer här

 

Trädfällning

TRÄDNEDTAGNING PÅ SJÖSKOGENS GEMENSAMHETSOMRÅDE

Om träd behöver fällas på gemensam mark och dessa träd är större än 10 cm i diameter i brösthöjd krävs godkännande av grannar samt av skogsfogde/städområdesansvarig. 

Förteckning över skogsfogdar/städområdesansvariga finns här och karta med städområdesindelning finns här.

> Ansökningsblankett <