Sjöskogens Samfällighetsförening

Aktuell information

 

Styrelsen är i full gång och förbereder städdag och årsmöte planerade till den 25 och 26 april. Vi bevakar läget kring coronakrisen och följer de direktiv och råd som kommer från myndigheterna.

 

>> Läs mer här

 

Välkommen till Sjöskogens Samfällighetsförening

Informationshäfte 2018-11-11

Informationshäftet innehåller information om bland annat:

  • Dina medlemsförmåner
  • Ditt ansvar som medlem
  • Samfällighetens tillgångar och externa samarbeten