Sjöskogens Samfällighetsförening

Välkommen till Sjöskogens Samfällighetsförening

Informationshäfte 2024

Informationshäftet innehåller information om bland annat:

  • Dina medlemsförmåner
  • Ditt ansvar som medlem
  • Samfällighetens tillgångar och externa samarbeten