Sjöskogens Samfällighetsförening

Aktuell information

Sommaren rusar på och SGU varnar för att vattennivåerna inte återhämtat sig. Vi måste vara rädda om vårt vatten och inte fylla spa-bad, pooler, inte vattna gräsmattan. Reglerna och tipsen på Nyköpings kommuns hemsida är bra. 

 

Styrelsen har publicerat bifogade information.

 

Viktig information till medlemmarna i Sjöskogens samfällighetsförening

Vid styrelsemöte den 29 mars beslutade styrelsen att ställa in mötet som varit planerat till den 26 april 2020 och skjuta på stämman till efter sommaren samt att då eventuellt hålla mötet utomhus. Styrelsen siktar på att årsstämma istället ska kunna hållas söndagen den 30 augusti. Kallelse till stämman ska ske tre veckor innan.

 

>> Läs mer här

 

AKTUELL INFORMATION

BEVATTNINGSFÖRBUD

 

 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

 

ÅRSMÖTE SAMT CORONAKRISEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄGARBETEN

 

HYDROLOGISK ÅTERSTÄLLNING

 

 

 

 

 

 

 

Sommaren rusar på och SGU varnar för att vattennivåerna inte återhämtat sig sedan förra året. Vi måste vara rädda om vårt vatten och inte fylla spa-bad, pooler, inte vattna gräsmattan eller tvätta bilen. Styrelsen hänvisar till reglerna och tipsen på Nyköpings kommuns hemsida.

 

Styrelsen har publicerat bifogade information.

 

Inloggningsuppgifter meddelas medlemmarna per e-post.

 

 

Uppskjuten årsstämma 26 april 2020

Viktig information till medlemmarna i Sjöskogens samfällighetsförening

Styrelsen för Sjöskogens samfällighetsförening har tidigare meddelat att planering för årsstämma och städdagar den 26 respektive den 25 april pågår och att den bevakar läget kring corona-krisen och de direktiv och råd som kommer från myndigheterna.

Vid styrelsemöte den 29 mars beslutade styrelsen att ställa in mötet som varit planerat till den 26 april 2020 och skjuta på stämman till efter sommaren samt att då eventuellt hålla mötet utomhus. Styrelsen siktar på att årsstämma istället ska kunna hållas söndagen den 30 augusti. Kallelse till stämman ska ske tre veckor innan.

Mer information och kallelse och sedvanligt årsmötesmaterial finns under fliken Information från styrelsen.

 

Vägarbetena på Präst-Utterviksvägen mellan Grimstorpsvägen och Segelhultsvägen är genomförda.

 

Länsstyrelsen har erhållit medel för att göra en sk hydrologisk återställning inom naturreservatet, detta för att i enlighet med skötselplanen vid reservatets bildande minska granskogen och för att få effekten att lövskogen utvecklas. Styrelsen har meddelats detta och vi hade även Länsstyrelsen med Per Folkesson som ansvarig för vårt reservat på plats den 19 september för genomgång. Vid mötet deltog Eva Eriksson Olesen från styrelsen, samt Ove Gabrielsson, Inga-Britt Söderström och Gunnar Bolin i egenskap av skogsfogdar samt Per-Olof Johansson.

 

Arbetet kommer att påbörjas inom snar framtid och styrelsen ser positivt på detta. Den information som erhållits bifogas under Information från styrelsen