Sjöskogens Samfällighetsförening

Aktuell information

 

Styrelsen är i full gång och förbereder städdag och årsmöte planerade till den 25 och 26 april. Vi bevakar läget kring coronakrisen och följer de direktiv och råd som kommer från myndigheterna.

 

>> Läs mer här

 

AKTUELL INFORMATION

STÄDDAG OCH ÅRSMÖTE SAMT CORONAKRISEN

 

VÄGARBETEN

 

HYDROLOGISK ÅTERSTÄLLNING

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen är i full gång och förbereder städdag och årsmöte planerade till 25 och 26 april. Vi bevakar läget kring coronakrisen och de direktiv och råd som löpande kommer från myndigheterna. Kallelse och material kommer att sändas ut enligt stadgarna.

 

 

Vägarbetena på Präst-Utterviksvägen mellan Grimstorpsvägen och Segelhultsvägen är genomförda. 

 

 

Länsstyrelsen har erhållit medel för att göra en sk hydrologisk återställning inom naturreservatet, detta för att i enlighet med skötselplanen vid reservatets bildande minska granskogen och för att få effekten att lövskogen utvecklas. Styrelsen har meddelats detta och vi hade även Länsstyrelsen med Per Folkesson som ansvarig för vårt reservat på plats den 19 september för genomgång. Vid mötet deltog Eva Eriksson Olesen från styrelsen, samt Ove Gabrielsson, Inga-Britt Söderström och Gunnar Bolin i egenskap av skogsfogdar samt Per-Olof Johansson.

 

Arbetet kommer att påbörjas inom snar framtid och styrelsen ser positivt på detta. Den information som erhållits bifogas under Information från styrelsen