Sjöskogens Samfällighetsförening

Aktuell information

Protokoll från årsstämman den 30 augusti hålls tillgängligt per mejl, på föreningens anslagstavlor samt publiceras på hemsidan under fliken Stämmoprotokoll genom inloggning.

 

Läs mer här, där också annan viktig information lämnas.

 

>> Läs mer här

 

Information om vattenverket: vi har ett borrhål (av två) som just nu inte används. Var extra sparsam med vattnet. Lösning är på gång. Vattenbassängen håller på att fyllas från det andra borrhålet. Tack på förhand! Om du har frågor angående störningen kan du kontakta ordförande Eva Eriksson Olesen på 072-712 6372.

 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till samfällighetens medlemmar för aktivt deltagande och konstruktiv och framåtriktad dialog på söndagens föreningsstämma. På grund av att mötet drog ut på tiden, så flyttas informationsmötet till söndagen den 6 september kl 10 på Folkets park i Nävekvarn.

 

Inför stämma och påföljande informationsmöte har styrelsen gjort material tillgängligt för alla medlemmar, även de som inte kan delta och får materialet utdelat på plats.

 

>> Läs mer här

 

Medlemmarna i Sjöskogens Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma söndagen den 30

augusti 2020 klockan 10.00 på Folkets Park i Nävekvarn. Kallelse, underlag och viktig information har skickats till medlemmarna och publiceras på hemsidan.

 

>> Läs mer här

 

Styrelsen har publicerat bifogade information med information om Präst-Utterviks samfällighetsförening och klandertalan, inbjudan till vandring på aktuell vägsträcka och påminnelse om bevattningsförbud.

 

>> Läs mer här

 

AKTUELL INFORMATION

ÅRSSTÄMMA 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATTENVERKET

 

 

 

 

INFORMATIONSMÖTE OM AKTIVITETER UNDER 2020

Medlemmarna i Sjöskogens Samfällighetsförening höll ordinarie årsstämma söndagen den 30 augusti 2020 klockan 10.00 i Folkets park, Nävekvarn.

Protokoll från stämman hålls tillgängligt per mejl, på föreningens anslagstavlor samt publiceras på hemsidan under fliken Stämmoprotokoll genom inloggning enligt nedan. Inloggning på hemsidan görs med användarnamn [SOM MEDLEMMAR ERHÅLLER GENOM ATT KONTAKTA STYRELSEN].

Kontaktuppgifter till den nya styrelsen, övriga förtroendevalda och kontaktpersoner finns under fliken Befattningshavare på hemsidan.

Styrelsen tackar medlemmarna för aktivt deltagande på stämman.

 Övrig information

  • Städdag kommer att äga rum lördag den 10 oktober kl 10-13. Vi samlas vid parkeringen på Svartåstigen. Kontakta gärna städområdesansvariga för samordning av aktiviteter i ditt område. Kontaktuppgifter finns under fliken Befattningshavare på hemsidan. Styrelsen planerar för att det från kl 13 ska kunna bli enkel korvgrillning i linje med tidigare år för dem som önskar, men håller också ett öga på myndigheternas riktlinjer.
  • Styrelsen påminner om enkäten angående medlemmarnas syn på att styrelsen prioriterar att grundligt undersöka för- och nackdelar samt konsekvenser för anslutning till kommunalt vatten. Styrelsen vill alltså få uppfattning om detta är en intressant fråga för medlemmarna dvs om det är en fråga medlemmana vill att styrelsen fortsätter att arbeta med. Det går bra att bara skriva om man vill att frågan utreds eller ej. Det går lika bra att svara anonymt som att ange namn och adress. Enkäten finns publicerad på hemsidan. Den kan läggas i Eva Eriksson Olesens brevlåda eller skickas till den här e-postadressen.  Styrelsen önskar få in svaren under september.
  • Styrelsen har erhållit och tittar på de konstruktiva och framåtriktade förslagen angående arbetsgrupper från bl a Robert Sabel och Anders Flodström. Vi tackar för förslagen och andra som räckt upp handen till att delta i arbetet och återkommer i frågan.
  • Stort tack till 20-talet medlemmar för aktivt deltagande i informationsmöte angående aktiviteter under 2020 som ägde rum söndag den 6 september kl 10 på Folkets park.
  • Styrelsen har noterat att det pågår en del mer eller mindre livaktiga diskussioner i sk mejltrådar. Styrelsen har också noterat att alla inte uppskattar att motta dessa mejl. Vi uppmanar den som upprättar eller använder en sådan mejllista och mejltråd att vara uppmärksam på om någon ber att få bli bortplockad. Styrelsen uppmuntrar också den som inte vill vara med i att meddela de andra medlemmarna om man inte vill vara med som mottagare. Styrelsen tror att föreningar är beroende av och uppmuntrar således en livaktig dialog direkt mellan medlemmarna och inte alltid via styrelsen. En sådan dialog förutsätter utan att det egentligen behöver sägas att alla medlemmar och alla meningar bemöts med respekt och därutöver att de medlemmar som aktivt deltar i trådarna respekterar andras önskemål om att motta eller inte motta mejl.

Varmt välkomna

Styrelsen

 

VIKTIG INFO

Sjöskogen har ett borrhål (av två) som just nu inte används. Var extra sparsam med vattnet. Lösning är på gång. Vattenbassängen håller på att fyllas från det andra borrhålet. Tack på förhand! Om du har frågor angående störningen kan du kontakta ordförande Eva Eriksson Olesen på 072-712 6372.

 

 

 

 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till samfällighetens medlemmar för aktivt deltagande och konstruktiv och framåtriktad dialog på söndagens föreningsstämma. På grund av att mötet drog ut på tiden, så flyttas informationsmötet till söndagen den 6 september kl 10, igen på Folkets park i Nävekvarn.

 

Om ni inte kan delta, så är ni välkomna att maila in era frågor på e-postadress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..