Sjöskogens Samfällighetsförening

Regler gällande inköp av varor och tjänster i Sjöskogens samfällighet

Alla beställningar av varor och tjänster som genererar fakturor som ska betalas av samfälligheten måste godkännas och gå via firmatecknarna i styrelsen.
 
Inga utbetalningar betalas ut till medlemmar om inte en rekvisition är inlämnad och godkänd av styrelsen innan inköp (se länk nedan). 

Dokumentet gäller när styrelsen givit någon i uppdrag att göra ett inköp

 

Rekvisition