Sjöskogens Samfällighetsförening

Aktuell information

Styrelsen har som ni vet arbetat vidare med frågan om sophämtning efter stämman i april. Vi har nu fattat beslut om nästa steg. Klicka dig vidare för mer information.

 

Vattenprover utfördes i juni och juli och resultatet från analysen har kommit. Vattnet är tjänligt som dricksvatten.

 

Vi ber alla medlemmar vara aktsamma med er vattenförbrukning.

Styrelsen har publicerat ett sommarbrev. I en bilaga redogör vi för de grävningsarbeten som utförts under försommaren.

Medlemsregistret är uppdaterat på grund av ägarförändringar och publicerat det under medlemssidorna.

 

Vi önskar alla nya medlemmar varmt välkomna!

 

 

>> Läs mer här

 

Städdagar 

Städdagar 2018-2019

 

Vi har två städdagar per år där vi gemensamt ser till att vårt område hålls efter och förblir snyggt. Så snart beslut fattats om datum för städdagar anslås det här.

 

Hösten 2018: 13 oktober 2018

Våren 2019: 27 april 2019