Sjöskogens Samfällighetsförening

Städdagar 

Städdagar 2021

 

Vi har två städdagar per år där vi gemensamt ser till att vårt område hålls efter och förblir snyggt. Så snart beslut fattats om datum för städdagar anslås det här.

 

Hösten 2021: Lördag den 9:e oktober kl 9.00 

Våren 2021: Lördag den 24 april kl 9.00