Sjöskogens Samfällighetsförening

Aktuell information

Styrelsen har som ni vet arbetat vidare med frågan om sophämtning efter stämman i april. Vi har nu fattat beslut om nästa steg. Klicka dig vidare för mer information.

 

Vattenprover utfördes i juni och juli och resultatet från analysen har kommit. Vattnet är tjänligt som dricksvatten.

 

Vi ber alla medlemmar vara aktsamma med er vattenförbrukning.

Styrelsen har publicerat ett sommarbrev. I en bilaga redogör vi för de grävningsarbeten som utförts under försommaren.

Medlemsregistret är uppdaterat på grund av ägarförändringar och publicerat det under medlemssidorna.

 

Vi önskar alla nya medlemmar varmt välkomna!

 

 

>> Läs mer här

 

SJÖSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BEFATTNINGSHAVARE 2019-2020

 

STYRELSEN 2018-19

Eva Eriksson Olesen ordförande 072-712 6372 eva.eriksson.olesen(at)afconsult.com
Anna Dorsch kassör 076-322 7131 anna.dorsch(at)hotmail.com
Maria Holmström Mellberg sekreterare 070-547 7765 ma.holmstrom(at)telia.com
Roger Nordvall ledamot 070-388 2024 roger(at)nordvallbp.se
Janne Wärmell ledamot 070-776 3375 janne-warmell(at)tele2.se
Mats Fredriksson suppleant 072-254 8179 mats.fredriksson(at)hyresbostader.se
Benny Erling suppleant 070-538 4500 bennyerling(at)gmail.com

 

REVISORER 2018-19

Gunnar Bolin revisor 070-319 8109  
Anna Magnusson revisor 08-655 9031  
Robert Oldstrand suppleant 070-228 7833  

 

VALBEREDNING 2018-19

Eva Fridell (sammankallande) 070-247 0619    
Britt-Marie Lundgren 0155-50880    
Thomas Fröberg 076-209 1050    

 

STÄDOMRÅDESANSVARIGA/SKOGSFOGDAR

Ingegerd Lönn område 1 070-767 8486  
Jan Fridell område 2 073-918 3510  
Ove Gabrielsson område 3 0155-507 65  
Inga-Britt Söderström område 4 0155-536 73  
Lennart Persson/Gunnar Bolin område 5  0155-977 79/070-319 8109  

Områdena finns definierade på kartan Städområden under flik SJÖSKOGEN-Kartor

 

KONTAKTPERSONER - UTSEDDA AV STYRELSEN

Roger Nordvall Vattenverket 070-388 2024  
Janne Wärmell Vägar 070-776 3375