Sjöskogens Samfällighetsförening

Aktuell information

Sommaren rusar på och SGU varnar för att vattennivåerna inte återhämtat sig. Vi måste vara rädda om vårt vatten och inte fylla spa-bad, pooler, inte vattna gräsmattan. Reglerna och tipsen på Nyköpings kommuns hemsida är bra. 

 

Styrelsen har publicerat bifogade information.

 

Viktig information till medlemmarna i Sjöskogens samfällighetsförening

Vid styrelsemöte den 29 mars beslutade styrelsen att ställa in mötet som varit planerat till den 26 april 2020 och skjuta på stämman till efter sommaren samt att då eventuellt hålla mötet utomhus. Styrelsen siktar på att årsstämma istället ska kunna hållas söndagen den 30 augusti. Kallelse till stämman ska ske tre veckor innan.

 

>> Läs mer här

 

SJÖSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BEFATTNINGSHAVARE 2019-2020

 

STYRELSE

Eva Eriksson Olesen ordförande 072-712 6372 eva.eriksson.olesen(at)afconsult.com
Anna Dorsch kassör 076-322 7131 anna.dorsch(at)hotmail.com
Maria Holmström Mellberg sekreterare 070-547 7765 ma.holmstrom(at)telia.com
Roger Nordvall ledamot 070-388 2024 roger(at)nordvallbp.se
Janne Wärmell ledamot 070-776 3375 janne-warmell(at)tele2.se
Mats Fredriksson suppleant 073-0201371 matsf.1958(at)gmail.com
Benny Erling suppleant 070-538 4500 bennyerling(at)gmail.com

 

REVISORER

Gunnar Bolin revisor 070-319 8109  
Anna Magnusson revisor 070-831 6314  
Robert Oldstrand suppleant 070-228 7833  

 

VALBEREDNING

Eva Fridell (sammankallande) 070-247 0619    
Britt-Marie Lundgren 0155-50880    
Thomas Fröberg 076-209 1050    

 

STÄDOMRÅDESANSVARIGA OCH SKOGSFOGDAR

Städområdesansvariga

Ingegerd Lönn område 1 070-767 8486  
Jan Fridell område 2 073-918 3510  
Ove Gabrielsson område 3 070-588 8923  
Inga-Britt Söderström område 4 072-215 3673  
Lennart Persson område 5  0155-977 79   

Områdena finns definierade på kartan Städområden under flik SJÖSKOGEN-Kartor

Skogsfogdar

Ove Gabrielsson   070-588 8923  
Inga-Britt Söderström   072-215 3673  
Gunnar Bolin   070-319 8109  

KONTAKTPERSONER STYRELSEN

Roger Nordvall Vattenverket 070-388 2024  
Janne Wärmell Vägar 070-776 3375