Sjöskogens Samfällighetsförening

Aktuell information

Sjöskogens Samfällighetsförening informerades 2020-09-19 att vägen mellan Grimstorpsvägen och Segelhultsvägen kommer att stängas av denna vecka.

 

Styrelsen i Sjöskogens Samfällighetsförening återkopplade 2020-09-20 till PU:s styrelse.

 

>> Läs mer här

 

Protokoll från årsstämman den 30 augusti hålls tillgängligt per mejl, på föreningens anslagstavlor samt publiceras på hemsidan under fliken Stämmoprotokoll genom inloggning.

 

Läs mer här, där också annan viktig information lämnas.

 

>> Läs mer här

 

Information om vattenverket: vi har ett borrhål (av två) som just nu inte används. Var extra sparsam med vattnet. Lösning är på gång. Vattenbassängen håller på att fyllas från det andra borrhålet. Tack på förhand! Om du har frågor angående störningen kan du kontakta ordförande Eva Eriksson Olesen på 072-712 6372.

 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till samfällighetens medlemmar för aktivt deltagande och konstruktiv och framåtriktad dialog på söndagens föreningsstämma. På grund av att mötet drog ut på tiden, så flyttas informationsmötet till söndagen den 6 september kl 10 på Folkets park i Nävekvarn.

 

Inför stämma och påföljande informationsmöte har styrelsen gjort material tillgängligt för alla medlemmar, även de som inte kan delta och får materialet utdelat på plats.

 

>> Läs mer här

 

 

 

Styrelsen har publicerat bifogade information med information om Präst-Utterviks samfällighetsförening och klandertalan, inbjudan till vandring på aktuell vägsträcka och påminnelse om bevattningsförbud.

 

>> Läs mer här

 

SJÖSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BEFATTNINGSHAVARE 2020-2021

 

STYRELSE

Eva Eriksson Olesen ordförande 072-712 6372 eva.eriksson.olesen(at)afconsult.com
Anna Dorsch kassör 076-322 7131 anna.dorsch(at)hotmail.com
Beatrice Holm sekreterare 073-8256063 posttill.bea(at)gmail.com
Roger Nordvall ledamot 070-388 2024 roger(at)nordvallbp.se
Janne Wärmell ledamot 070-776 3375 janne-warmell(at)tele2.se
Tord Månsson suppleant   Mansson.akeriab(at)telia.com
Benny Erling suppleant 070-538 4500 bennyerling(at)gmail.com

 

REVISORER

Anna Magnusson revisor 070-831 6314  
Ingela Rietz revisor Ingela.rietz(at)telia.com  
Robert Oldstrand suppleant 070-228 7833  

 

VALBEREDNING

Eva Fridell (sammankallande) 070-247 0619    
Maria Holmström Mellberg 070-547 7765    
Thomas Fröberg 076-209 1050    

 

STÄDOMRÅDESANSVARIGA OCH SKOGSFOGDAR

Städområdesansvariga

Ingegerd Lönn område 1 070-767 8486  
VAKANT område 2    
Ove Gabrielsson område 3 070-588 8923  
Inga-Britt Söderström område 4 072-215 3673  
Lennart Persson område 5  0155-977 79   

Områdena finns definierade på kartan Städområden under flik SJÖSKOGEN-Kartor

Skogsfogdar

Ove Gabrielsson   070-588 8923  
Inga-Britt Söderström   072-215 3673  
Gunnar Bolin   070-319 8109  

KONTAKTPERSONER STYRELSEN

Roger Nordvall Vattenverket 070-388 2024  
Janne Wärmell Vägar 070-776 3375