Sjöskogens Samfällighetsförening

Aktuell information

 

Styrelsen är i full gång och förbereder städdag och årsmöte planerade till den 25 och 26 april. Vi bevakar läget kring coronakrisen och följer de direktiv och råd som kommer från myndigheterna.

 

>> Läs mer här

 

SJÖSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BEFATTNINGSHAVARE 2019-2020

 

STYRELSE

Eva Eriksson Olesen ordförande 072-712 6372 eva.eriksson.olesen(at)afconsult.com
Anna Dorsch kassör 076-322 7131 anna.dorsch(at)hotmail.com
Maria Holmström Mellberg sekreterare 070-547 7765 ma.holmstrom(at)telia.com
Roger Nordvall ledamot 070-388 2024 roger(at)nordvallbp.se
Janne Wärmell ledamot 070-776 3375 janne-warmell(at)tele2.se
Mats Fredriksson suppleant 073-0201371 matsf.1958(at)gmail.com
Benny Erling suppleant 070-538 4500 bennyerling(at)gmail.com

 

REVISORER

Gunnar Bolin revisor 070-319 8109  
Anna Magnusson revisor 070-831 6314  
Robert Oldstrand suppleant 070-228 7833  

 

VALBEREDNING

Eva Fridell (sammankallande) 070-247 0619    
Britt-Marie Lundgren 0155-50880    
Thomas Fröberg 076-209 1050    

 

STÄDOMRÅDESANSVARIGA OCH SKOGSFOGDAR

Städområdesansvariga

Ingegerd Lönn område 1 070-767 8486  
Jan Fridell område 2 073-918 3510  
Ove Gabrielsson område 3 070-588 8923  
Inga-Britt Söderström område 4 072-215 3673  
Lennart Persson område 5  0155-977 79   

Områdena finns definierade på kartan Städområden under flik SJÖSKOGEN-Kartor

Skogsfogdar

Ove Gabrielsson   070-588 8923  
Inga-Britt Söderström   072-215 3673  
Gunnar Bolin   070-319 8109  

KONTAKTPERSONER STYRELSEN

Roger Nordvall Vattenverket 070-388 2024  
Janne Wärmell Vägar 070-776 3375