Sjöskogens Samfällighetsförening

Aktuell information

Sjöskogens Samfällighetsförening informerades 2020-09-19 att vägen mellan Grimstorpsvägen och Segelhultsvägen kommer att stängas av denna vecka.

 

Styrelsen i Sjöskogens Samfällighetsförening återkopplade 2020-09-20 till PU:s styrelse.

 

>> Läs mer här

 

Protokoll från årsstämman den 30 augusti hålls tillgängligt per mejl, på föreningens anslagstavlor samt publiceras på hemsidan under fliken Stämmoprotokoll genom inloggning.

 

Läs mer här, där också annan viktig information lämnas.

 

>> Läs mer här

 

Information om vattenverket: vi har ett borrhål (av två) som just nu inte används. Var extra sparsam med vattnet. Lösning är på gång. Vattenbassängen håller på att fyllas från det andra borrhålet. Tack på förhand! Om du har frågor angående störningen kan du kontakta ordförande Eva Eriksson Olesen på 072-712 6372.

 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till samfällighetens medlemmar för aktivt deltagande och konstruktiv och framåtriktad dialog på söndagens föreningsstämma. På grund av att mötet drog ut på tiden, så flyttas informationsmötet till söndagen den 6 september kl 10 på Folkets park i Nävekvarn.

 

Inför stämma och påföljande informationsmöte har styrelsen gjort material tillgängligt för alla medlemmar, även de som inte kan delta och får materialet utdelat på plats.

 

>> Läs mer här

 

 

 

Styrelsen har publicerat bifogade information med information om Präst-Utterviks samfällighetsförening och klandertalan, inbjudan till vandring på aktuell vägsträcka och påminnelse om bevattningsförbud.

 

>> Läs mer här

 

AKTUELL INFORMATION

 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN DECEMBER 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBETEN PÅ PRÄST-UTTERVIKSVÄGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ÅRSSTÄMMA 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VATTENVERKET

 

 

 

 

INFORMATIONSMÖTE OM AKTIVITETER UNDER 2020

 

 

 

Hösten har varit mörk men nu lyser det välkomnande i många trädgårdar och fönster i vårt område, vilket ger en värme i den mörka och kyliga kvällen. Under en vandring är det en upplevelse att titta upp på den vackra stjärnhimlen. Just nu ser det ut som att hösten och mörkret vill stanna ett tag till men än finns det hopp om en vit jul. 

 

Styrelsen vill informera om följande: 

 

• Sammanställningen av svaren vi fått in från enkäten, gällande  frågan om styrelsen ska utreda övergång till kommunalt vatten, indikerar att fler medlemmar av de som svarat är för än emot att styrelsen går vidare och utreder frågan, samt tittar på risker och utmaningar vi har med vårt nuvarande egna vatten. Vi fick också många synpunkter som vi tagit till oss och som styrelsen kommer att jobba vidare med i det underlag vi tar fram. Styrelsen har därför påbörjat det arbetet och kommer att skicka ut ett utkast under våren för att få synpunkter.

 

• Under hösten genomfördes städdag den 10:e oktober, ett stort tack till alla som deltog trots att vädrets makter inte riktigt var med oss.

 

• Vattenprover togs den 21:a september. Resultatet visar att vattnet  är tjänligt som dricksvatten. Protokollet, daterat den 27:e oktober, kommer att publiceras på hemsidan under fliken Vattenverket. 

 

• Vi arbetar med en driftstörning avseende avhärdningsfiltret som reglerar vattnets hårdhet. Vårt vatten är medelhårt med ett värde på 9,5 dh, vilket enligt de flesta tvättmedel är ett värde som ligger i det nedre spannet för medelhårt vatten men enligt svenskt vatten ligger i det högr e spannet.1.)

 

• Vårt vatten hade vid senaste provtagningen en radonhalt på 70 bq/l, vi ser nu över ventilationen från bassängen för att sänka värdet.2.)

 

• Ordföranden och ledamöter från styrelsen i Sjöskogens samfällighetsförening samt skogsfogdarna träffade den 25:e november Länsstyrelsen och Sörmlandsleden för information om naturreservatet och leden. Sörmlandsleden kommer att bygga ett vindskydd nere vid havet samt ordna till de grillplatser som finns.

 

• Grusvägarna har sladdats under hösten. Grusning kommer enligt samråd med entreprenören att göras under våren.

 

• Styrelsen har under hösten arbetat med förbättringar kring våra sopstationer. Beslut är taget att sopkärlen ska tvättas 4 ggr/år, en tjänst som kommer att köpas in utifrån. Som vi informerat om tidigare på anslagstavlorna har vi fått klagomål från Kommunen att vi slänger fel saker i kärlen och styrelsen ämnar därför sätta upp informationsskyltar så att det blir tydligt för alla vad som gäller och inte blir några missförstånd.

 

• Styrelsen vill påminna alla medlemmar att meddela om några kontaktuppgifter ändras så att vi har en aktuell medlemslista Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Vid försäljning av tomt eller fastighet är det viktigt att styrelsen bli informerad vid ägarbyte och får tillgång till kontaktuppgifter till nya ägarna.

 

• I april är det dags för årsmöte i Sjöskogens samfällighetsförening. Det innebär att det är dags för medlemmarna att lämna förslag på personer till den kommande styrelsen och till andra uppdrag i föreningen. Här ser du vilka som utgör den nuvarande styrelsen och revisorerna.

Vi i valberedningen ser fram emot förslag på lämpliga personer som vill arbeta för föreningens bästa. Kanske du själv rent av är intresserad av ett uppdrag?

 

Kontakta oss i valberedningen med dina förslag. 

 

Eva Fridell                               Maria Holmström Mellberg

070-247 0619                          070-547 7765

 

• Nästa städdag äger rum lördag den 24 april 2020. 

• Årsstämman äger rum söndag den 25 april 2020. 

 

En riktigt God Jul och Gott Nytt År

Önskas alla i Sjöskogen

 

Varma Hälsningar Styrelsen i Sjöskogen

 

Har du frågor eller synpunkter, så välkommen att kontakta styrelsen på mejladressen: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Kontaktuppgifter till föreningens medlemmar och information om befattningshavare finns på www.sjöskogen.se.

 

Sjöskogens Samfällighetsförening informerades 2020-09-19 att vägen mellan Grimstorpsvägen och Segelhultsvägen kommer att stängas av denna vecka.

 

Styrelsen i Sjöskogens Samfällighetsförening återkopplade 2020-09-20 till PU:s styrelse på följande sätt:

 

”PU:s samfällighetsförening aviserade 20200919 att vägen skall stängas av och vad vi förstår skall beläggningsprojektet startas. Enligt våra beräkningar så är den total budgeten för projektet uppe i straxt under 1,3 MSEK, vi anser därför att styrelsen bör kalla till extrastämma. Vad vi även förstått så kommer finansieringen att ske genom att uppta lån, belåningen kommer att göras på anläggningstillgångar som endast förvaltas av PU:s samfällighetsförening och där Sjöskogens Samfällighetsförening är delägare.

 

Vi anser inte att projektet kan starta denna vecka utan att ansvarig för projektet kallar samtliga markägare för samråd, där projektbeskrivning, budget samt tidplan för projektet presenteras innan något projekt sätts igång.”

 

Styrelsen i Sjöskogens samfällighetsförening konstaterar att projektet nu är igång och att den beräknade projektbudgeten 1,3 MSEK inte är förankrad.

 

Hälsningar

Styrelsen

 

 

Medlemmarna i Sjöskogens Samfällighetsförening höll ordinarie årsstämma söndagen den 30 augusti 2020 klockan 10.00 i Folkets park, Nävekvarn.

Protokoll från stämman hålls tillgängligt per mejl, på föreningens anslagstavlor samt publiceras på hemsidan under fliken Stämmoprotokoll genom inloggning enligt nedan. Inloggning på hemsidan görs med användarnamn [SOM MEDLEMMAR ERHÅLLER GENOM ATT KONTAKTA STYRELSEN].

Kontaktuppgifter till den nya styrelsen, övriga förtroendevalda och kontaktpersoner finns under fliken Befattningshavare på hemsidan.

Styrelsen tackar medlemmarna för aktivt deltagande på stämman.

 Övrig information

  • Städdag kommer att äga rum lördag den 10 oktober kl 10-13. Vi samlas vid parkeringen på Svartåstigen. Kontakta gärna städområdesansvariga för samordning av aktiviteter i ditt område. Kontaktuppgifter finns under fliken Befattningshavare på hemsidan. Styrelsen planerar för att det från kl 13 ska kunna bli enkel korvgrillning i linje med tidigare år för dem som önskar, men håller också ett öga på myndigheternas riktlinjer.
  • Styrelsen påminner om enkäten angående medlemmarnas syn på att styrelsen prioriterar att grundligt undersöka för- och nackdelar samt konsekvenser för anslutning till kommunalt vatten. Styrelsen vill alltså få uppfattning om detta är en intressant fråga för medlemmarna dvs om det är en fråga medlemmana vill att styrelsen fortsätter att arbeta med. Det går bra att bara skriva om man vill att frågan utreds eller ej. Det går lika bra att svara anonymt som att ange namn och adress. Enkäten finns publicerad på hemsidan. Den kan läggas i Eva Eriksson Olesens brevlåda eller skickas till den här e-postadressen.  Styrelsen önskar få in svaren under september.
  • Styrelsen har erhållit och tittar på de konstruktiva och framåtriktade förslagen angående arbetsgrupper från bl a Robert Sabel och Anders Flodström. Vi tackar för förslagen och andra som räckt upp handen till att delta i arbetet och återkommer i frågan.
  • Stort tack till 20-talet medlemmar för aktivt deltagande i informationsmöte angående aktiviteter under 2020 som ägde rum söndag den 6 september kl 10 på Folkets park.
  • Styrelsen har noterat att det pågår en del mer eller mindre livaktiga diskussioner i sk mejltrådar. Styrelsen har också noterat att alla inte uppskattar att motta dessa mejl. Vi uppmanar den som upprättar eller använder en sådan mejllista och mejltråd att vara uppmärksam på om någon ber att få bli bortplockad. Styrelsen uppmuntrar också den som inte vill vara med i att meddela de andra medlemmarna om man inte vill vara med som mottagare. Styrelsen tror att föreningar är beroende av och uppmuntrar således en livaktig dialog direkt mellan medlemmarna och inte alltid via styrelsen. En sådan dialog förutsätter utan att det egentligen behöver sägas att alla medlemmar och alla meningar bemöts med respekt och därutöver att de medlemmar som aktivt deltar i trådarna respekterar andras önskemål om att motta eller inte motta mejl.

Varmt välkomna

Styrelsen

 

VIKTIG INFO

Sjöskogen har ett borrhål (av två) som just nu inte används. Var extra sparsam med vattnet. Lösning är på gång. Vattenbassängen håller på att fyllas från det andra borrhålet. Tack på förhand! Om du har frågor angående störningen kan du kontakta ordförande Eva Eriksson Olesen på 072-712 6372.

 

 

 

 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till samfällighetens medlemmar för aktivt deltagande och konstruktiv och framåtriktad dialog på söndagens föreningsstämma. På grund av att mötet drog ut på tiden, så flyttas informationsmötet till söndagen den 6 september kl 10, igen på Folkets park i Nävekvarn.

 

Om ni inte kan delta, så är ni välkomna att maila in era frågor på e-postadress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..