Sjöskogens Samfällighetsförening

Aktuell information

 

Just nu pågår vägarbeten på Präst-Utterviksvägen mellan Grimstorpsvägen och Segelhultsvägen och det kan tidvis förekomma avstängningar, helt eller delvis.

 

>> Läs mer här

 

AKTUELL INFORMATION

 

VÄGARBETEN

 

 

 

 

HYDROLOGISK ÅTERSTÄLLNING

 

 

 

 

 

 

 

Just nu pågår vägarbeten på Präst-Utterviksvägen mellan Grimstorpsvägen och Segelhultsvägen. Det innebär att det tidvis kommer att förekomma avstängningar, helt eller delvis. Man kan räkna med att den aktuella vägdelen är mer eller mindre oframkomplig den närmaste tiden. Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta Maria Holmström Mellberg.

 

 

 

 

Länsstyrelsen har erhållit medel för att göra en sk hydrologisk återställning inom naturreservatet, detta för att i enlighet med skötselplanen vid reservatets bildande minska granskogen och för att få effekten att lövskogen utvecklas. Styrelsen har meddelats detta och vi hade även Länsstyrelsen med Per Folkesson som ansvarig för vårt reservat på plats den 19 september för genomgång. Vid mötet deltog Eva Eriksson Olesen från styrelsen, samt Ove Gabrielsson, Inga-Britt Söderström och Gunnar Bolin i egenskap av skogsfogdar samt Per-Olof Johansson.

 

Arbetet kommer att påbörjas inom snar framtid och styrelsen ser positivt på detta. Den information som erhållits bifogas under Information från styrelsen